همایش ملی توسعه پایدار روستایی

مشارکت انجمن علمی کشاورزی بوم‏شناختی ایران در همایش توسعۀ پایدار روستائی
 
نخستین همایش ملی توسعۀ پایدار روستایی با پشتیبانی انجمن علمی کشاورزی بوم‏شناختی برگزار می‏شود. محورهای این همایش که در تاریخ 30/2/1388 در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می‏شود عبارتند از:
 • دانش بومی و پایداری توسعه روستایی

 • روش‌های پژوهش در توسعه پایدار روستایی

 • نیمه تاریک مشارکت درتوسعه روستایی (مباحث انتقادی درمشارکت)

 • آموزش وتوسعه پایدار روستایی

 • برنامه ریزی در توسعه پایدار روستایی

 • توسعه پایدار روستایی کشور در برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز 1404

 • نقش سازمان‌های مردم نهاد‌(NGO) در توسعه‌ پایدار روستایی

 • کشاورزی و توسعه‌ پایدار روستایی

 • دیدگاه‌های پیشرو در توسعه پایدار روستایی

 • اقتصاد و توسعه پایدار روستایی

 • محیط زیست و توسعه پایدار روستایی

 • صنایع روستایی و توسعه پایدار

 • گردشگری و توسعه پایدار روستایی

 • ثبت نام برای عموم آزاد است و علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتیhttp://www.srd2009.ir/Sponsors.htm) مراجعه نمایند

 • ضمنادانشجویان‌شرکت‌کننده‌‌درهمایش‌بایدکارت‌دانشجویی‌خود‌راهمراه‌داشته‌باشند‌وآن‌را‌اسکن‌نموده‌و‌به‌ایمیلinfo@SRD2009.irیاSRD2009@razi.ac.irارسال نمایند. توضیح:خواهشمند است به منظور انجام امورمالی‌همایش فیش پرداخت هزینه شرکت در همایش را در هنگام پذیرش تحویل مسئول مربوطه نمایید. از همکاری شما صمیمانه‌قدردانی می گردد.
   

 •  

------------------------------
/ 0 نظر / 9 بازدید