معرفی انجمن با قلم دکتر عبدالعلی شرقی

انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ایران

انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ایران با همت گروه کشاورزی اکولوژیک و هدف شناساندن کشاورزی بوم سازگار و تولید پایدار با تاکید بر جنبه‌های زیست محیطی در تیر ماه سال 1384 تاسیس شده است.

        اهداف انجمن

·       گسترش و ارتقای علمی دانش‌پژوهان، سیاست­گذران و مجریان و توسعه امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های کشاورزی با تاکید بر حفظ محیط­زیست و تولید پایدار

·       ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی و پژوهش کشاورزی

·       برگزاری همایش‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

·       انتشار نشریه­ها و کتاب­های علمی

·       نکوداشت پژوهشگران و استادان ممتاز

        برگزاری هم اندیشی­ها وهمایش­ها (با همکاری پژوهشکده علوم محیطی)

·       ویژگی‌ها و خصوصیات درخت چریش

·       کاربرد انرژی‌های پایدار در کشاورزی 

·       بررسی وضعیت مصرف نهاده‌های کشاورزی در ایران

·       توسعه کنترل بیولوژیک آفات گیاهی

·       وضعیت مصرف نهاده‌های کشاورزی در ایران مصرف بهینه کود موثرترین گام در تولید پایدار و حل مشکل گرسنگی سلولی جامعه

·       اهمیت تولید غذای سالم

·       اصلاح مشارکتی بذر: راهبرد توسعه پایدار کشاورزی

·       تاریخ کشاورزی ایران

      ·     اولین و دومین همایش کشاورزی بوم‌شناختی ایران 

                                                                                     دکتر عبدالعلی شرقی

/ 0 نظر / 10 بازدید