گزارش عملکرد سال 1386 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران

 

فعالیت‏های انجمن علمی کشاورزی بوم‏شناختی ایران را در سال 1386 می‏توان در دو بخش فعالیت‏های علمی و اجرایی معرفی کرد:

 

1- فعالیت‏های علمی

1-1 برگزاری دومین همایش ملی کشاورزی بوم‏شناختی ایران

دومین همایش ملی کشاورزی بوم‏شناختی ایران به همت انجمن علمی کشاورزی بوم‏شناختی ایران، پژوهشکدۀ علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکدۀ زراعت و منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ 26 و 27 مهر ماه سال 1386 در گرگان برگزار گردید. طی برگزاری این همایش، بیش از 300 مقاله در قالب سخنرانی و پوستر به بیان نتایج و دستاوردهای پژوهش‏های مربوط به کشاورزی بوم‏شناختی پرداختند. در حاشیۀ این همایش که با استقبال قابل ‏توجه اندیشمندان، متخصصان، دانشجویان، کشاورزان و علاقمندان بخش کشاورزی بوم‏شناختی (اکولوژیک) مواجه شد، دو کارگاه تخصصی با عنوان «اندازه‏گیری بیومس میکروبی به عنوان شاخصی جهت تعیین سلامت خاک» توسط دکتر صباحی، استادیار پژوهشکدۀ علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و نیز «کارگاه تخصصی تولید و فراوری زیتون به روش ارگانیک» و همچنین نمایشگاه کشاورزی بوم‏شناختی با هدف ارائۀ  توانمندی‏ها و فناوری‏های مرتبط با این حوزه برگزار گردید. خاطرنشان می‏شود نخستین همایش ملی کشاورزی بوم‏شناختی ایران در بهمن ماه سال 1384 در محل پژوهشکدۀ علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

 

1-2 تدوین نخستین استاندارد کشاورزی ارگانیک

به دنبال توافق با موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با عنایت به تخصص و تجربۀ اعضای انجمن، مسئولیت تدوین استانداردهای کشاورزی ارگانیک به انجمن علمی کشاورزی بوم‏شناختی ایران واگذار شد. در همین راستا، نخستین استاندارد کشاورزی ارگانیک (واژه‏نامه) به ریاست جناب آقای دکتر علیرضا کوچکی، عضو محترم انجمن و با دبیری جناب آقای دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی، دبیر انجمن و همکاری جمعی از اعضای انجمن، وزارت جهاد کشاورزی و متخصصان دانشگاهی و اجرائی سایر نهادها آغاز و این استاندارد در اسفند ماه سال 1386 تصویب و منتشر شد که علاقمندان می‏توانند جهت استفاده از این استاندارد به آدرس http://isiri.org/std/9499.pdf مراجعه کنند). در حال حاضر تهیۀ استانداردهای برداشت محصولات طبیعت‏نهاد، کاربرد کود در کشاورزی ارگانیک و جنبه‏های اجتماعی کشاورزی ارگانیک توسط اعضای انجمن در دست تهیه است.

 

1-3 برگزاری دومین هم‏اندیشی انجمن (کاربرد انرژی‏های پایدار در کشاورزی)

دومین هم‏اندیشی انجمن علمی کشاورزی بوم‏شناختی ایران با موضوع روند مصرف نهاده‏های  کشاورزی در ایران و کاربرد انرژی‏های پایدار در کشاورزی با همکاری پژوهشکده علوم محیطی در تاریخ 19/4/1386 با حضور استادان، مدیران، مسئولان، کارشناسان، کشاورزان، علاقمندان و دانشجویان در محل پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. آقای دکتر شریفی عاشور آبادی در سخنرانی خود به معرفی نرم‏افزاری که  روند مصرف انرژی را در مزارع اندازهگیری میکند، پرداختند. وی اعلام کرد: در این نرمافزار، میزان انرژی ورودی به شکل عملیات انجام شده، و همچنین نهادههای مصرفی به عنوان فرمت ورودی در نظر گرفته شده و بدین وسیله اطلاعات فوق قابل دریافت است. از آنجا که معمولاً نهادههای مصرفی ماهیت متفاوتی داشته و با واحدهای مختلف بیان میشوند، جمعپذیر نخواهند بود. بنابراین لازم است هر کدام از عملیات و نهادههای مصرفی در ضرایب مخصوص ضرب شده و همگی با واحد یکسان، به نام کیلوکالری بیان شود. در این حالت، میتوان انرژی نهادههای مصرف شده در یک اکوسیستم زراعی را با یکدیگر جمع کرد. از طرفی میزان انرژی خروجی در یک اکوسیستم زراعی نیز از حاصل ضرب عمل کرد محصول (در سطح مورد نظر)، در میزان انرژیی که در اثر سوختن هر واحد آن در اطاق بمب کالری‏متر به دست میآید، محاسبه میشود. در نهایت با استفاده از نسبت انرژی خروجی به انرژی تزریق شده در مزرعه میتوان کارایی انرژی تزریقی را در اکوسیستم زراعی موردنظر برابر کرد و با این عمل برنامة رایانه ای قادر خواهد بود تا در هر مزرعه تولیدی، کارایی انرژی مصرفی را برابر کرده و نشانه گذاری (برچسب) انرژی را برای آن سیستم تولیدی صادر کند.

در ادامه، میزگردی با حضور سخنران، بعضی از مدیران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی حاضر در هم‏اندیشی در ارتباط با مصرف انرژی در مزارع تشکیل شد و با اظهار نظر شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر پرداختند. شرکت کنندگان در این هم اندیشی ضمن تاکید برای دستیابی به کشاورزی پایدار و لزوم اطلاع رسانی، اظهار امیدواری کردند:

·            لازم است به شیوههای مصرف انرژی در مزارع توجه شود و با ارائه آموزشهای لازم کشاورزان را در جهت ارتقای کارایی انرژی کمک کرد.

·            لازم است در مباحث مربوط به کشاورزی پایدار، موضوع مصرف انرژی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد. و محققان در این زمینه به ابداع فناوری های مناسب بپردازند.

 

1-4 برگزاری سومین هم‏اندیشی انجمن (کاربرد علف‏کش‏ها و آفت‏کش‏ها در کشاورزی ایران)

سومین همایش از سلسله جلسات هم‏اندیشی انجمن علمی کشاورزی بوم‏شناختی ایران با موضوع روند مصرف نهاده‏های کشاورزی در ایران (علف‏کش‏ها و آفت‏کش‏ها) با همکاری پژوهشکدۀ علوم محیطی در تاریخ 7/9/1386 با حضور بیش از 100 نفر از استادان، مدیران، مسئولان، کارشناسان، کشاورزان، علاقمندان، نمایندگان رسانه‏های عمومی و دانشجویان در محل پژوهشکدۀ علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

   در این همایش ابتدا دکتر عبدالعلی شرقی به عنوان مجری برگزار کننده هم‏اندیشی و رئیس جلسه توضیحاتی پیرامون همایش و اهداف آن پرداخت. وی اعلام کرد: آفت‏کش‏ها با باقى ماندن در محیط‏هایى مانند هوا، آب، خاک، گیاهان و حیوانات (به خصوص مواد غذایى) بزرگ‏ترین تهدید کننده محیط زیست و سلامت انسان است و هیچ مادة آفت‏کش کاملاً مطمئن و بى‏خطر براى سلامت و زندگى انسان‏ها وجود ندارد. با این حال در صورت استفاده بجا و رعایت اصول بهداشتى مى‏توان خطرات تهدید کنندة سلامت آفت‏کش‏ها را کاهش داد. وی سپس به معرفی سخنرانان، دکتر اسکندر زند و دکتر احمد حیدری از اعضای هیات علمی موسسه گیاه‏پزشکی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت.

آقای دکتر زند در سخنرانی خود به ارائه آخرین آمارها و اثرات علف‏کش‏ها در کشاورزی در جهان و ایران پرداخت و در این زمینه به موارد زیر اشاره کرد:

·      افزایش تولید، افزایش کیفیت، کاهش مصرف سوخت، کاهش تخریب خاک و بهبود اقتصاد کشاورزی از جمله مزایای علف‏کش‏ها است.

·در آمریکا بدون مصرف علف‏کش‏ها به محصولات کشاورزی 3/13 میلیارد دلار خسارت وارد خواهد آمد. درهمین حال در این کشور به ازای هر یک دلاری که صرف علف‏کش‏ها می‏شود‎، 4 دلار و در انگلیس به ازای هر یک پوند، 5 پوند درآمد اضافی حاصل می‏شود.

·   آسیب به سلامت انسان، بروز مقاومت در علف‏های هرز نسبت به علف‏کش‏ها، آلوده ساختن محیط‏های طبیعی وآب‏های زیرزمینی و برهم خوردن تنوع زیستی از عمده مشکلات ناشی از مصرف علف‏کش‏ها است.

·   هزینه‏های محیطی وخسارت وارد بر محیط زیست از معایب قابل تعمق علف‏کش‏هااست و با گذشت بیش از 40 سال از مصرف علف‏کش‏ها در کشور، باید نسبتبه میزان سموم موجود در سبد غذایی خانواده توجه بیشتری شود .

 

     دکتر حیدری به عنوان دومین سخنران به بررسی روند مصرف آفتکشها (با تاکید بر حشره‏کش‏ها) در کشاورزی پرداخت و در سخنان خود به نکات زیر اشاره کرد:

·   تاثیرسوء بر موجودات غیرهدف، طغیان آفات درجه دوم، باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی و آب و خاک، ایجاد مقاومت آفات در برابر سموم و در نهایت ایجاد مسمومیت‌هایحاد و مزمن در انسان برخی از مشکلات ناشی از آفت‌کش‌ها هستند.

·      95 درصد سمومدر کشور ما ترکیبات فسفره هستند.

·   میزان مصرفآفت‌کش‌ها برای میوه و سبزی‌ها 35 درصد است و این در حالی است که میوه‌ها و سبزی‌ها عمدتاً به صورت خام مصرفمی‌شوند.

·   80 درصد سمومثبت‏شده در کشورمان خطرناک هستند، از سال 1338 بیش از 114 حشره‌کش در کشور به ثبت رسیده است که تاکنون 27 مورد از آنها به دلیل اثرات سوء بهداشتی و زیست‏محیطی حذف شده‏اند. در حال حاضر 67 مورد حشره‌کش مجاز در کشور وجود دارد.

·   طیتحقیقی که در شهرستان‌های لاهیجان، قائم‏شهر، ساوجبلاغ، بافق و رفسنجان انجام شدهاست؛ به این نتیجه رسیده‌اند که 50 درصد افراد و کشاورزان مورد مطالعه، سواد و آموزش کافی برای استفاده صحیح از سموم را ندارند. 25 درصد از این افراد به اطلاعات روی ظروف محتوی سم توجه نکرده و تنها 5 درصد از کشاورزان از وسایل حفاظتی در هنگام استفاده از سم استفاده می‌کنند.

·   آفت‌کش‌هامی‌توانند یکی از عوامل مهم در توسعه بخش کشاورزی و در نتیجه توسعه کشور باشند؛ به شرطی که از آنها به صورت آگاهانه و با در نظر گرفتن جنبه‌های زیست محیطی استفادهشوند.

           سپس میزگردی با حضور رییس جلسه، سخنرانان، مدیر امور سموم و سیستم‌های سمپاشی سازمان حفظ نباتات ایران، مسول بخش کدکس غذایی موسسه استاندارد و تحقیات صنعتی ایران تشکیل شد و با اظهار نظر شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

/ 0 نظر / 12 بازدید