کشاورزی بوم شناختی

کشاورزی بوم شناختی یک روش مدیریت تولید محصولات کشاورزی است که طی آن پروسه تولید هم گام با طبیعت هر منطقه و نه در کنترل و مقابله کردن با آن شکل می گیرد . در این روش ریشه کنی و از بین بردن تسل امراض ، آفات و علف های هرز مطرح نیست . تقویت گیاه مورد نظر و مصون و سالم نگه داشتن حاصل مورد نیاز با تلفیق روش های مدیریت گذشتگان ، فناوری موجود و خلاقیت کشاورز ، بدون مسموم کردن محیط زیست در دراز مدت همراه با حفظ و بهبود منابع موجود در زمان حال و جهت نسل های آینده (پایداری سیستم ) از اهداف کشاورزی بوم شناختی هستند . اگرچه همه روش های مدیریت کشاورزی که در جهت حفظ و بهبود منابع موجود و سلامت غذایی و محیط زیست انجام می شود مانند کنترل تلفیقی آفات (IPM) ، مدرسه در مزرعه (FFS) ،کشاورزی ارگانیک ،‌کشت بیودینامیک و غیره مورد احترام هستند.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید